Javna naročila

Spoštovani!

V skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu velike vrednosti Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za SUKCESIVNO DOBAVO KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL.

Razpisno dokumentacijo lahko dobite na naslednjih povezavah: