Predstavitev služb

Največji delež zaposlenih v našem domu predstavlja služba zdravstvene nege in oskrbe, ki dnevno izvaja neposredno delo z našimi stanovalci. Osnovna naloga tega tima je celostna oskrba naših stanovalcev, izvajanje pomoči in postrežbe ter vzdrževanje higiene stanovalcev, izvajanje zdravstvene nege, izvajanje medicinsko tehničnih posegov, ki jih dopolnjuje kvalitetna fizioterapevtska obravnava in aktivnosti delovne terapije. S svojimi aktivnostmi in strokovnimi pristopi ohranjajo čim večjo samooskrbo stanovalcev ali jim pomagajo, da se z načrtovanimi aktivnostmi njihove sposobnosti samooskrbe čimbolj povrnejo.

Izvajanje celostne storitve pa zagotavljajo tudi zaposleni v drugih organizacijskih enotah.

Delovanje in povezovanje celotnega sistema našega doma izvajajo službe v upravi. Zaposleni dnevno skrbijo za vse finančne, kadrovske in organizacijske zadeve.

 

Še pred prihodom v dom, se naši stanovalci, svojci ali skrbniki srečajo s socialnima delavkama v socialni službi, ki sta prvi kontakt za vse potrebne informacije in morebitne stiske naših stanovalcev ter njihovih svojcev. Socialna služba tudi vodi in koordinira službo pomoči na domu.

Dnevno v naši kuhinji zaposleni zagotavljajo vse dnevne obroke za naše stanovalce, poskrbijo za različne diete in posebne priložnosti ter za malico zaposlenih.

Vedno več imamo tudi povpraševanja po naših kosilih na domu, ki jih od ponedeljka do petka pripeljemo uporabniku na dom.

V naši pralnici zaposlene dnevno operejo, posušijo in zlikajo vse perilo naših stanovalcev in tudi perilo, ki ga potrebujejo pri izvajanju naših storitev v vseh službah. Skrbno poskrbijo za osebno perilo naših stanovalcev, po potrebi nudijo storitev šivanja ter skozi leto poskrbijo za pomoč tudi v drugih organizacijskih enotah, če se izkaže potreba. Storitve pralnice so na voljo tudi zunanjim uporabnikom.

V službi vzdrževanja zaposleni poskrbijo za vsa redna in izredna vzdrževalna dela celotne hiše in njene okolice. V svojem delovnem času izvajajo različna popravila pripomočkov, ki jih potrebujejo zaposleni pri delu, kot tudi popravila v sobah naših stanovalcev. Poleg tega pa je ves čas potrebno koordinirati tudi delo z zunanjimi izvajalci, jih nadzirati in poskrbeti za pravilno izvedbo različnih del.

Ko vstopite v našo hišo, pa sta vam v večini dneva na razpolago naša receptorja, ki s svojim budnim očesom vidita dogajanje v hiši in izven nje. Prva sta, ki vsakemu obiskovalcu, stanovalcu ali zaposlenemu podata potrebne informacije ali pa jih usmerita v pravo smer. Pokrivata tudi delovanje naše domske kavarne in vam bosta z veseljem postregla s kavico ali sladico iz naše kuhinje.