Sprejem v dom

Za sprejem v Dom lahko zaprosijo državljani RS, ki imajo prebivališče na območju RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v RS in so stari 65 let in več. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ob prijavi za sprejem je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

 •  prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo,
 • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od meseca dni,
 • izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe,
 • pooblastilo vlagatelja.

Dom bo vsakega vlagatelja na osnovi sklepa Komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje. Pri sprejemu v Dom se upoštevajo naslednji kriteriji:

 •  vrstni red po prispetju prošnje oziroma dolžini čakalne dobe,
 • bližina stalnega bivališča uporabnika,
 • zdravstveno stanje uporabnika,
 • socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema,
 • drugi razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.

Ob sprejemu je potrebno predložiti: 

 • urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem,
 • zdravstveni karton,
 • seznam prinesenih oblačil/pripomočkov,
 • seznam zdravil.

Ob sprejemu bo Dom s stanovalcem ali skrbnikom sklenil dogovor o obsegu, trajanju in plačevanju storitev. Na podlagi Pravilnika za izvajanje posameznih vrst oskrbe novemu stanovalcu Komisija za sprejem, premestitev in odpust določi vrsto oskrbe.

Podrobnejše informacije o sprejemu v Dom vam posreduje socialna delavka Doma.

Socialni delavki sprejemata telefonske klice in najave za osebni pogovor:

 • od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 10.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure ter v
 • petek od 8.00 do 9.00 ure

Socialna delavka : Simona Medic in Urška Cvetković

Telefonska številka: 01/7570-112 ali 040/639-865

OBRAZCI:

Prošnja za sprejem in premestitev v institucionalno varstvo

Zdravniško mnenje

Izjava o doplačilu stroškov

Pooblastilo

Seznam priporočene garderobe