Poslanstvo doma upokojencev Vrhnika

Poslanstvo Doma upokojencev Vrhnika je: vsem stanovalcem doma s kakovostno oskrbo in zdravstveno nego ter ambulantno zdravstveno obravnavo v samem domu lajšati starostne in zdravstvene težave in jim zagotavljati mirno, varno ter prijetno starost. Ob tem pa s prijaznim vzpodbujanjem dobrih medsebojnih odnosov v sodelovanju s svojci, prostovoljci iz ožje in širše lokalne skupnosti nuditi stanovalcem doma čim več aktivnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe po sproščanju, dobrem počutju, samopotrjevanju ter veselem in čustveno izpolnjenem življenju. Poslanstvo doma pa je tudi spodbujanje notranjega miru in dostojanstvenega človeškega zorenja ter nudenje pomoči pri tem do konca življenja kljub telesnemu pešanju, bolezni in drugim starostnim tegobam. Vodilo pri tem je: odprt in spoštljiv odnos do vseh stanovalcev ter v čim večji meri, v okviru danih možnosti, upoštevanje potreb slehernega posameznika; v prvi vrsti pa ohranitev dostojanstva slehernega ter zaščita njegovih pravic.

Storitve institucionalnega varstva starejših nudi dom predvsem domačinom ter občanom bližnjih občin tako rekoč v njihovi življenjski sredini, kar omogoča ohranjanje tesnih stikov z družino, sorodniki ter širšim socialnim okoljem, iz katerega prihajajo stanovalci v dom. Še posebna pozornost pa velja kakovostnemu izvajanju storitev za osebe z demenco.