O nas

Zgodovina doma

Dom upokojencev Vrhnika leži na zahodni strani Vrhnike ob cesti, ki vodi v Star Maln. Izgrajen je bil v dveh fazah in sicer za potrebe treh takratnih sosednjih občin: Vrhnika, Logatec in Cerknica. Prva in glavna faza je bila zaključena z vselitvijo avgusta 1975, druga s prizidkom in nadzidavo pa v letih 1984 do 1986. Svoje zmogljivosti je takrat dom povečal s 120 na 217 in nato na 225 postelj.
Dom upokojencev Vrhnika je pomemben del Občine Vrhnika že več kot 35 let. 5. avgusta 2010 je bila 35. obletnica delovanja na sedanji lokaciji, minevalo pa je tudi 75 let od začetkov organiziranega varstva za starejše v Občini Vrhnika.

Splošno

Naš dom, ki je obdan s skrbno vzdrževanim parkom v katerem je nameščenih več klopi, svojim stanovalcem nudi številne kotičke za počitek in uživanje pod krošnjami dreves. Obiskovalcem je namenjenih 60 parkirnih mest – od tega dve za invalide in eno za interventna vozila. Dom lahko sprejme do 242 stanovalcev. Na voljo imamo eno posteljne (53 stanovalcev) in dvoposteljne sobe (174 stanovalcev) , 15 stanovalcev pa je nastanjenih tudi v triposteljnih sobah.

Zaposleni doma ves čas svojega obstoja svoje poslanstvo opravljajo s srcem in veliko zagnanostjo. Skupaj s stanovalci in stanovalkami, njihovimi svojci, prostovoljkami in drugimi zunanjimi sodelavci se po svojih močeh trudijo za dobro sožitje in ustvarjanje pogojev za primerno bivalno okolje ter dobro nego in oskrbo.
V domu se živo prepleta življenje z ožjim in širšim okoljem. Stalno potekajo različne prireditve in razstave, nastopi pevskih zborov, obiski otrok iz vrtcev in šol, predavanja ob diapozitivih. Zaposleni skupaj s stanovalci in gosti proslavljajo in obeležujemo državne in cerkvene praznike in vsako leto pripravijo tudi piknik za stanovalce in svojce. V povprečju se odvijajo 3 do 4 prireditve na mesec.
Veliko prostovoljk v svojem prostem času še dodatno poskrbijo za dobro počutje »svojih« stanovalcev. Druge – upokojenke, polne življenja in zamisli, pa jim prihajajo pomagat na razne načine in prispevajo tisto najbolj dragoceno: del sebe in svojega časa.
Vsi skupaj prispevajo k temu, da se dom razvija, raste, živi in dobro opravlja svoje poslanstvo.

VIZIJA
NAŠEGA DOMA

NAŠE
POSLANSTVO

     DEMENCI PRIJAZNA TOČKA

POSTANI
PROSTOVOLJEC