Prostovoljstvo v Domu upokojencev Vrhnika

Prostovoljstvo ima v Domu upokojencev Vrhnika že dolgo tradicijo, bolj organizirani začetki pa segajo v leto 2004. V jeseni smo se na strokovnem svetu s takratno direktorico, gospo Marijo Mojco Drmota, dogovorili, da povabimo Inštitut Antona Trstenjaka – g. Jožeta Ramovša s sodelavci in omogočimo izobraževanje vsem zaposlenim. Zavedali smo se, da je kakovost doma odvisna od dobrega počutja stanovalcev, osebja, ki jih oskrbuje in od zadovoljstva svojcev.
Pri tečajih, ki so bili organizirani za stanovalce, osebje in svojce nas je vodilo pomembno spoznanje, da kar stori človek za boljše razumevanje starih ljudi, koristi tako njim kakor njemu samemu in okolici in je hkrati tudi priprava na lastno starost. Malo je namreč tako pomembnih nalog za lepo prihodnost, kakor je priprava na kakovostno staranje in lepo sožitje generacij. S prvimi tečaji smo začeli v februarju 2005 in izobraževanje je kontinuirano potekalo do slovesne podelitve diplom na pikniku 15. septembra 2006. Skozi usposabljanje se je izobrazilo 18 prostovoljk – voditeljic skupin. 

To je bil vrh projekta za boljše razumevanje starih ljudi v Domu in lepo medčloveško sožitje, hkrati pa začetek uresničevanja tistega za kar smo se usposobile.

Namen medgeneracijskih skupin je medgeneracijsko sožitje. Medgeneracijske skupine za kakovostno starost so v današnjem času odličen način za zadovoljevanje nematerialnih potreb starih ljudi in predstavljajo most za zbliževanje vseh treh generacij. Za večino voditeljev predstavlja vodenje skupine pozitivno izkušnjo, ki jih duhovno bogati in jim odstira drugačen pogled na starost, ljudi in življenje nasploh. Odnos med starimi ljudmi in voditelji je obojestranski. Voditelji od starih ljudi prejemajo bogastvo modrosti in izkušenj, oni pa nudijo starim ljudem možnost za drugačno, kakovostnejše preživljanje jeseni življenja. Skozi vodenje skupine se voditelji začno zavedati lastne starosti in jo tudi sprejemati kot del življenja.

Tematska vsebina srečanja je osrednja dejavnost posameznega srečanja. Pri medgeneracijskih skupinah za kakovostno starost je to navadno pogovorna tema, včasih pa kaj drugega, npr. v gospodinjski, pevski skupini. Pomemben neuradni del srečanj pa je sproščena družabnost, ki je prisotna predvsem pred začetkom in na koncu srečanja.

Medgeneracijske skupine za kakovostno starost so odnosne skupine. Želijo gojiti medčloveške odnose med osamljenimi, starimi ljudmi ter med starimi in ostalima dvema generacijama. Vedno je v ospredju konkretna oseba – star človek: vse dejavnosti, vse dogajanje in sploh skupina kot taka imajo smisel, kolikor dvigajo kakovost življenja posameznega starega človeka.

Prostovoljke v DU Vrhnika smo se leta 2006 povezale v Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Vrhnika. Redno se srečujemo na intervizijskih skupinah, kjer se pogovorimo o delovanju skupin, si pridobivamo nova znanja, rešujemo strokovne dileme, ki se porajajo ob našem delu, skupaj načrtujemo dodatne aktivnosti ipd.

Urnik medgeneracijskih skupin:

SKUPINA Z LOGA: ponedeljek ob 9.30 v III. nad. – novi del, na 3 tedne
MATERINA DUŠICA: torek ob 13.00 v pritličju-knjižnica
BOROVNIČANI: četrtek ob 13.45 v pritličju – stari del-jedilnica
SONČKI-pevski zbor: torek ob 9.30 v II. nadstropju – novi del
BABIČINA KUHINJA: po dogovoru z voditeljico v pritličju – stari del – jedilnica
DRUŽABNIŠKI PARI: po svojem urniku

TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI

Ljudje in živali smo od nekdaj na različne načine povezani med seboj. Vedno večjo veljavo dobivajo živali, ki pozitivno vplivajo na ljudi z različnimi težavami in imajo na njih terapevtski učinek. V Domu upokojencev na Vrhniki smo šolanim in veterinarsko pregledanim živalim odprli vrata že vrsto let nazaj. Lahko bi rekli, da smo bili pionirji, ki so živali začeli vključevati v življenje in terapevtski proces stanovalcev doma. Živali vključujemo v okviru delovne terapije v tri programe: družabništvo, aktivnosti in terapija. Programi se izvajajo ob sredah in četrtkih v dopoldanskem času. Zaželeni so tudi obiski domačih živali, ki so socializirani, urejeni in redno cepljeni. Svojce, ki želijo pripeljati svojo domačo žival v dom najprej poučimo o pravilnem vodenju živali, kje se lahko giblje ter kje so morebitne nevarnosti. Ob prvem srečanju ocenimo tudi ali je pes primeren za obiskovalca. Vse informacije o vključevanju živali v življenje stanovalcev lahko naslovite na delovno terapijo – kontakt.

ŽELITE POSTATI PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA V DU VRHNIKA?

Vse, ki so vam blizu stari ljudje in ste pripravljeni deliti z našimi stanovalci nekaj svojega dragocenega časa, prijazno vabimo, da se nam pridružite.

Več informacij o tem, na kakšen način se lahko kot prostovoljec/prostovoljka vključite v življenje doma, lahko dobite od socialne delavke DUV. – KONTAKT.