Domska glasila

V domu upokojencev izhaja interno mesečno glasilo “Naši dnevi”. Pri ustvarjanju sodelujejo tako zaposleni kot tudi stanovalci doma. Z zanimivimi zgodbami, mislimi in pesmicami poskrbijo za prijetno branje, katerega dopolnjujejo dogodki preteklega meseca. Domsko glasilo je dostopno tudi v elektronski obliki prav na teh straneh. Želimo vam prijetno branje.