Domska glasila

V domu upokojencev izhaja interno letno glasilo “Utrinki”. Pri ustvarjanju sodelujejo tako zaposleni kot tudi stanovalci doma. Z zanimivimi zgodbami, mislimi in pesmicami poskrbijo za prijetno branje, katerega dopolnjujejo dogodki tistega leta. Domsko glasilo je dostopno tudi v elektronski obliki prav na teh straneh. Želimo vam prijetno branje.

Letnik 2022

Utrinki 2022