Naša vizija

Tudi v prihodnje želi Dom upokojencev Vrhnika biti dom za kakovostno preživljanje starosti ter pri tem izžarevati toplino domačega ognjišča, v katerem bo prevladovalo medsebojno zaupanje in zadovoljstvo vseh. Še naprej bo namenjen v prvi vrsti občanom občin: Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer ter bo tako omogočal optimalno povezanost stanovalcev doma z njihovimi svojci in domačim okoljem.

S sodelovanjem stanovalcev, svojcev in zunanje zainteresirane javnosti bomo zaposleni ustvarjali dom po meri starega človeka. Prav tako pa bomo svoje znanje in izkušnje delili tudi z drugo zainteresirano javnostjo in tako z njihovim sodelovanjem prispevali k preživljanju kakovostne starosti tako stanovalcev doma kot ostalih občanov. Zaposleni bomo ves čas vključeni v permanentne oblike izobraževanja in usposabljanja ter strokovne izmenjave s strokovnimi delavci sorodnih ustanov.

Razvijali bomo sodobni koncept varstva starejših ljudi, ki temelji na spoznanjih socialne psihologije in gerontologije ter socialno zaokroženih manjših bivalnih enotah, katerega osnovni cilj je višja kakovost življenja starejših ljudi v domu s posebnim poudarkom na programih za osebe z demenco. Tako želi dom še naprej ohranjati ime cenjene ustanove, ki starejšim zagotavlja kakovostno preživljanje starosti.