ŽIVLJENJE V NAŠEM DOMU V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE