TEMELJNI KAMEN ZA ENOTO STARA VRHNIKA

V petek, 8.7.2022 so direktorica Doma upokojencev Vrhnika, mag. Milena Končina, generalni direktor direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo, gospod Andrej Grdiša ter župan občine Vrhnika, gospod Daniel Cukjati položili temeljni kamen za novo enoto, ki bo namenjena nadomestnim kapacitetam osebam z demenco. Sredstva za investicijo bo zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz proračuna RS. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.489.783,98 EUR z DDV.

V upanju, da zastavljeni projekt pripeljemo do konca, se zahvaljujemo vsem prisotnim gostom kot tudi vsakemu posamezniku, ki je s svojim delom kakorkoli prispeval k realizaciji projekta. Iskrena hvala!