Med generacijske skupine oziroma redna druženja

Za kvaliteto življenja starostnika in uspešno staranje je pomembno, da človek sprejme svojo starost ter ostane srečen in aktiven v družbi. Eden od dejavnikov za kakovostno starost je medgeneracijsko sožitje, katerega pomen so medčloveški odnosi.

V prizadevanju za polno starost naših stanovalcev v domu potekajo redna srečanja medgeneracijskih skupin in drugih prostovoljcev. To so skupine, kjer se stanovalci in prostovoljci družijo, kaj zanimivega preberejo ali zapojejo, spet drugi kaj dobrega skuhajo ali spečejo. Bistvo je v tem, da želijo ohranjati pristne medčloveške odnose med stanovalci, saj je vedno v ospredju človeška
prijaznost. Tako skupaj dvigujejo raven življenja polne starosti.
Starejši si želijo toplega, razumevajočega človeka, ki jih bo znal poslušati, razumeti in svetovati.

Pogosto samo beseda, topel nasmeh, stisk roke pomenijo več kot zdravila in terapija. Čutiti, da je ob tebi nekdo, ki te razume in posluša, pomeni veliko. Pogosto je to največ, kar lahko damo in kar nekdo, ki je ostal sam, bolan ali osamljen, najbolj pogreša. Zato so prostovoljci še toliko bolj dobrodošli in
pomemben člen življenja v našem domu. Stanovalci se jih neizmerno veselijo in jih pričakujejo vsak teden, ter komaj čakajo njihov obisk, da si polepšajo dan.

V vsakdanjem življenju v našem domu sodelujejo različne medgeneracijske skupine v katerih se naši stanovalci radi srečujejo: Materine dušice, Borovničani, Babičina skupina, skupina Sončni žarek, Ložanke, pevski zbor stanovalcev Sončki, Žoga band (skupina Rompompom), Potujoča knjižnica s
Cvetko, branje s Kati ter raznorazna družabništva in delavnice s šolami in vrtci.

Galerija